آخرین یادداشت‌ها

یک برگ از تاریخ را بنویس

بیایید تاریخ را با هم شریک شویم. اگر شما روایت، تصویر، فیلم، صدا و یا هر سندی برای ثبت و ضبط در تاریخ و یا انتشار آن دارید از طریق فرم روبرو با ما ارتباط بگیرید. روایت شما می‌تواند کامل‌کننده سایر روایت‌های موجود، یا خود به سوژه‌ای جذاب برای نوشتن تاریخ شفاهی یک حوزه باشد.

یک برگ از تاریخ را بنویس

بیایید تاریخ را با هم شریک شویم. اگر شما روایت، تصویر، فیلم، صدا و یا هر سندی برای ثبت و ضبط در تاریخ و یا انتشار آن دارید از طریق فرم روبرو با ما ارتباط بگیرید. روایت شما می‌تواند کامل‌کننده سایر روایت‌های موجود، یا خود به سوژه‌ای جذاب برای نوشتن تاریخ شفاهی یک حوزه باشد.

مورخان از تاریخ شفاهی چگونه استفاده می‌کنند؟
از آنجایی که مصاحبه‌های تاریخ شفاهی، سرچشمة دانش و اطلاعات جدیدی از گذشته هستند و دیدگاه‌های تفسیری تازه‌ای نیز در پیش روی مورخ می‌گذارند برای او بسیار ارزشمند هستند. مصاحبه‌ها با ارائة اطلاعاتی درباره زندگی روزمره و ذهنیت قشری موسوم به «مردم عادی» که غالباً در منابع سنتی‌تر نمی‌توان آنها را یافت، نقش خاصی در غنا بخشیدن به کارهای نسلی از مورخان اجتماعی داشته‌اند. همچنین تاریخ شفاهی نقش فعال افرادی را که زندگی‌شان در شرایط شدیداً سخت و رقت‌باری سپری شده است به اثبات می‌رساند.
مورخان از تاریخ شفاهی چگونه استفاده می‌کنند؟
از آنجایی که مصاحبه‌های تاریخ شفاهی، سرچشمة دانش و اطلاعات جدیدی از گذشته هستند و دیدگاه‌های تفسیری تازه‌ای نیز در پیش روی مورخ می‌گذارند برای او بسیار ارزشمند هستند. مصاحبه‌ها با ارائة اطلاعاتی درباره زندگی روزمره و ذهنیت قشری موسوم به «مردم عادی» که غالباً در منابع سنتی‌تر نمی‌توان آنها را یافت، نقش خاصی در غنا بخشیدن به کارهای نسلی از مورخان اجتماعی داشته‌اند. همچنین تاریخ شفاهی نقش فعال افرادی را که زندگی‌شان در شرایط شدیداً سخت و رقت‌باری سپری شده است به اثبات می‌رساند.

بیایید تاریخ را با هم شریک شویم. اگر شما روایت، تصویر، فیلم، صدا و یا هر سندی برای ثبت و ضبط در تاریخ و یا انتشار آن دارید اط طریق فرم روبرو با ما ارتباط بگیرید. روایت شما می‌تواند کامل‌کننده سایر روایت‌های موجود، یا خود به سوژه‌ای جذاب برای نوشتن تاریخ شفاهی یک حوزه باشد.

فرآیند ثبت حرفه ای  تاریخ شفاهی

فرآیند ثبت حرفه ای  تاریخ شفاهی

بیایید تاریخ را با هم شریک شویم. اگر شما روایت، تصویر، فیلم، صدا و یا هر سندی برای ثبت و ضبط در تاریخ و یا انتشار آن دارید اط طریق فرم روبرو با ما ارتباط بگیرید. روایت شما می‌تواند کامل‌کننده سایر روایت‌های موجود، یا خود به سوژه‌ای جذاب برای نوشتن تاریخ شفاهی یک حوزه باشد.