مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی کارآفرینان استان چهارمحال بختیاری