مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

گفتگوی اصغر برشان، خزانه دار شورای اسلامی شهر اصفهان