مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی و جوامع رنگین پوست

Oral history and Communities of color
BarnettT Teresa; Noriega, Chon A.(2013)
UCLA Chicano Studies Research Center Press .

تاریخ شفاهی در طول چندین دهه توسط مردم شناسان، تاریخ نگاران و جامعه شناسان برای جمع آوری داده ها و اطلاعات در مورد تجربیات زندگی افراد به کار گرفته شده است. در کتاب حاضر نشان داده می شود که تاریخ شفاهی با استفاده از فیلمهای ضبط شده و روایت های داستانی ومصاحبه ها می تواند بسیاری از مقاصد و اهداف مربوط به مطالعه اقلیت های نژادی را برآورده سازد. کتاب حاضر مشتمل بر پنج مقاله است که در هر یک، یک اقلیت نژادی خاص مورد مطالعه قرار گرفته است، اعم از آمریکایی ـ آسیایی، امریکایی ـ سرخپوست، لاتینی، امریکایی ـ افریقایی و مسلمان. کتاب هم چنین حاوی مصاحبه با دو تن از محققین برجسته حوزه تاریخ شفاهی است و ملاحظاتی در مورد چگونگی جمع آوری تاریخ شفاهی درجوامع خاص و اهمیت نقش راوی را به خواننده گوشزد می کند.