مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

ضبط تاریخ شفاهی: راهنمایی برای علوم انسانی و علوم اجتماعی

Recording Oral History: A Guide for the humanities and Social Sciences Raleigh Yow, Valeria(2005)
Altamira Press( second edition)

کتاب حاضر یکی از مهمترین و کاربردی ترین درس نامه هایی است که تا به حال در حوزه تاریخ شفاهی منتشر شده است و حاوی اطلاعاتی جدید و به روز شده در حوزه های مختلف است. اعم از چگونگی استفاده از اینترنت، ارتباط بین تاریخ شفاهی و حافظه، تجزیه و تحلیل شواهد و تفسیر معانی در بافتهای موقعیتی مختلف. کتاب با سبکی بسیار روشن و قابل فهم نوشته شده است و برای تاریخ نگاران، متخصصان علوم اجتماعی و سایر افرادی که به نحوی با مقوله چالش برانگیز تاریخ شفاهی درگیر هستند، یک راهنمای علمی و عملی مفید و ارزشمند به حساب می آید و به طور قطع، توجه علاقمندان و محققان حوزه های گوناگونی چون تاریخ، جامعه شناسی، مردم شناسی، آموزش، روان شناسی و قوم شناسی را به خود جلب خواهد کرد.