مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی: یک جُنگ میان رشته ای

 Oral History: An Interdisciplinary An theology
Dunaway, David K.Baum, Willa K.(1996)
Altamira Press ( second edition)

کتاب حاضر گزیده ای است از مقاله های کلاسیک که توسط صاحب نظران و کارشناسان خبره حوزه تاریخ شفاهی نوشته شده اند و اصول اولیه و اصلی این حوزه را به خواننده معرفی می کنند. این کتاب می تواند به عنوان راهنمایی مفید برای چگونگی به کارگیری تاریخ شفاهی در تحقیقات به شمار آید. در این کتاب به این موضوع پرداخته می شود که تاریخ شفاهی در مقیاس های بین المللی چگونه به کار می رود و این ویژگی از آن منبعی ارزشمند برای محققان تاریخ و علوم اجتماعی ساخته است. این ، اثر، چاپ تازه ای است از کتابی که در سال 1984 به چاپ رسیده بود با این تفاوت که این چاپ تازه حاوی مقدمه ای است از دیوید داناوی و نیز بخشی مربوط به چگونگی استفاده از تاریخ شفاهی درسطوح بین المللی. کتاب برای محققان و علاقمندان حوزه های مختلفی چون تاریخ نگاری، کتابداری، مردم شناسی و قوم شناسی حاوی مطالب ارزنده و مفیدی است.